Sözlükte "deneme" ne demek?

1. Denemek eylemi, sınama, tecrübe; herhangi bir konuda yeni ve kişisel görüşlerle bezenmiş bir anlatım içinde sunulan düzyazı türü.
2. Bir şeyin, bir kimsenin niteliklerini sınamak için yapılan işlem; son biçimini bulmamış, taslak durumunda yapıt.
3. Sonuçtan emin olmadan yapılan girişim; özel bir alanda, yeni başlayan bir kimsenin ilk ürünü.
4. Bir kimsenin, bir olayın tanıtımını yapmadan önceki test etme aşamasına deneme denir.

Cümle içinde kullanımı

Bunun deneme olduğunu müdürden başka kimseye söylemediği için, ilk deneme fabrikayı biribirine kattı.
- H. Taner

Deneme kelimesinin ingilizcesi

adj. crack, test, testing, trial, pilot
n. trial, testing, test, experimentation, experiment, shot, try, try out, assay, bash, dissertation, effort, essay, fling, go, practice, probation, proof, proving, study, tentative, touch, whack, workout